Over LOVT

Het bestuur bestaat uit zeven varende ouders waarvan de kinderen op één van de elf internaten wonen, verspreid over het land. 

U kunt altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. Dit kan telefonisch, via de e-mail of via het contactformulier. Met onze vergaderdata, verkorte notulen en mailinfo’s kunt u een kijkje nemen in ons werk en leest u recente verhalen van de verschillende locaties.

Het LOVT is opgericht om één gesprekspartner te hebben namens ouders. Het LOVT staat in goed contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS). Samen met het ministerie proberen we de subsidieregeling voort te zetten.

Inmiddels is de subsidie regeling verlengt tot 31-12-2026

Onderwerpen waar LOVT zich mee bezighoudt.

  1. Subsidieregelingen voor verblijfplaatsen
  2. Verblijfplaatsen in kaart brengen en koppelen aan ouders
  3. Ouders voorzien van informatie rondom toeslagen
  4. Contact onderhouden met ministeries, instellingen en verblijfplaatsen

Het bestuur

Andrea de Waardt

Voorzitter
LOVK

Johan Oosse

Vicevoorzitter
Censis, Ministerie

Corné Theunisse

Penningmeester
BSOS

Adri Romijn- Fernhout

Secretaris
Ministerie, SRS

Corné Kuup

Bestuurslid
BLN

Annemarie Vermeeren 

Bestuurslid
Mailinfo, ICT

Liam Feenstra

Bestuurslid
KSCC, Website

Vergaderdata

Verkorte verslagen van de gehouden vergaderingen vind u in het onderstaand archief. Voor overige documenten en verslagen kunt u een mail sturen.

28 t/m 30-05-2024Beurs; stand i133
07-06-2024Bestuursvergadering
13-09-2024Bestuursvergadering

Publicaties

Mailinfo

Nieuwsbrieven verzonden vanuit het LOVT.
Oudere versie kunt u opvragen bij het bestuur.

Verslagen

Verslagen van vergaderingen.
Oudere versie kunt u opvragen bij het bestuur.