Over LOVT

Het bestuur bestaat uit zeven varende ouders waarvan de kinderen op één van de twaalf internaten wonen, verspreid over het land. 

U kunt altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. Dit kan telefonisch, via de e-mail of via het contactformulier. Met onze vergaderdata, verkorte notulen en mailinfo’s kunt u een kijkje nemen in ons werk en leest u recente verhalen van de verschillende locaties.

Het LOVT is opgericht om één gesprekspartner te hebben namens ouders. Het LOVT staat in goed contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS). Samen met het ministerie proberen we de subsidieregeling voort te zetten.

Inmiddels is de subsidie regeling verlengt tot 31-12-2026

Onderwerpen waar LOVT zich mee bezighoudt.

  1. Subsidieregelingen voor verblijfplaatsen
  2. Verblijfplaatsen in kaart brengen en koppelen aan ouders
  3. Ouders voorzien van informatie rondom toeslagen
  4. Contact onderhouden met ministeries, instellingen en verblijfplaatsen

Het bestuur

Patricia Rutjes

Voorzitter
Ministerie, Steunpunt, KSCC

Johan Oosse

Vicevoorzitter
Censis, Ministerie

Corné Theunisse

Penningmeester

Adri Romijn- Fernhout

Secretaris
SRS

Corné Kuup

Bestuurslid
BLN

Annemarie Vermeeren 

Bestuurslid
Mailinfo, ICT

Andrea de Waardt

Bestuurslid
LOVK

Vergaderdata

Verkorte verslagen van de gehouden vergaderingen vind u in bovenstaand archief. Voor overige documenten en verslagen kunt u een mail sturen.

17-09-2021Bestuursvergadering
12-11-2021Jaarvergadering
10-12-2021Bestuursvergadering

Publicaties

Mailinfo

Nieuwsbrieven verzonden vanuit het LOVT.
Oudere versie kunt u opvragen bij het bestuur.

Verslagen

Verslagen van vergaderingen.
Oudere versie kunt u opvragen bij het bestuur.