Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt elk jaar geïndexeerd. Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage schooljaar 2021- 2022 wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen 2020. Het is verstandig om op het kinderbijslagformulier te vermelden dat het een kermis-, circus of schipperskind betreft.

In het onderstaande formulier vind u de bedrage die kunt invullen.

Bedragen kinderbijslag