Ouderbijdrage

De ouderbijdrage word elk jaar op nieuw geïndexeerd op gebaseerd op uw inkomen. Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage schooljaar 2021- 2022 wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen 2020. Door middel van een formulier wat u door de boekhouder moet laten invullen. Dit formulier ontvangt van uw stichting Limena / Meander. Het is verstandig om op het kinderbijslagformulier te vermelden dat het een kermis-, circus of schipperskind betreft.