Partners

Wij vinden het belangrijk met iedereen in de branche goed contact te hebben en te onderhouden.  Hieronder vindt u de verschillende partners en waarom we samenwerken.

Internaten & gezinshuizen

Limena

Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van schipperskinderen.

Limena bestaat uit drie locaties. De Driemaster in Krimpen aan den IJssel, Eben-Haƫzer in Dordrecht en de Merwede in Werkendam.

Meander

Stichting Meander is actief verspreid door het hele land.

De stichting beheert internaten en gezinshuizen voor kinderen van ouders met een trekkend bestaan (binnenvaartschippers, kermisexploitanten en circusartiesten).

Samenwerkingspartners

LOVK, Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

Het LOVK biedt onderwijs aan varende kinderen van 3 tot 7 jaar. Het LOVK bereid hen voor op een probleemloze doorstroming naar het reguliere basisonderwijs. Wanneer u uw kind wil inschrijven bij het LOVK kunnen wij u daarbij helpen. 

Naar site LOVK

BSOS, Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen

Basisscholen kunnen zich aansluiten bij het BSOS. Het BSOS heeft nauw contact met LOVK. BSOS-scholen weten hoe ze om moeten gaan met de jongste varende kinderen wanneer zij hun eerste schoolweken les krijgen. Sociaal-emotioneel is het namelijk een grote stap voor 6 of 7 jarigen.  

Naar site BSOS

SRS, Stichting Rijdende School

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs, bestemd voor kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers.

Naar site SRS

KBN, Koninklijke Binnenvaart Nederland

De KBN is een van de brancheorganisaties van de binnenvaart. Binnen de KBN is er de commissie Sociaal en Onderwijs, waarmee wij informatie uitwisselen. 

Naar site KBN

Steunpunt Binnenvaart

Steunpunt Binnenvaart biedt hulp bij ziekte, ongevallen, financiƫle en relationele vragen. Het LOVT kan u in contact brengen met deze organisatie.

Naar site Steunpunt Binnenvaart

Landelijk Vertrouwenspersoon stichting Meander- Prokino

Landelijk Vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden als het niet werkt met de vertrouwenspersoon op eigen locatie. Wij kunnen u in contact brengen. 

Naar site Landelijk Vertrouwenspersoon

KSCC, Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de Binnenvaart

Het KSCC biedt een luisterend oor voor de Binnenvaart-, Circus- en Kermisouders. Waar nodig zal er hulp geboden worden. Via verschillende kanalen kan het KSCC het LOVT versterken.

Naar site KSCC

Algemene Schippers Vereeniging

De ASV is een van de brancheorganisaties van de binnenvaart.

Naar site ASV