WelkomBestuurVergaderdataJaarvergaderingClustersConvenantpartnersMailinfoKinderbijslagDownloadsContact
Meander
Limena
Gastgezinnen
Plaatsingsvoorwaarden
Clusters

Uitleg diagram

In het hieronder afgebeelde diagram hebben we geprobeerd uit te leggen hoe de overlegstructuur van het LOVT is opgebouwd.

Zoals u ziet zijn de instellingen die schippers-, kermis- en circuskinderen huisvesten ondergebracht in twee clusters: Meander en Limena, en de gastgezinnen.

Iedere instelling heeft haar eigen oudercommissie (zie vakjes met stippellijntjes). Bij Meander hebben de OC’s een overkoepelende oudercommissie, het LOC.
De gastgezinnen hebben contact met de contactfunctionaris. Welkom|Bestuur|Vergaderdata|Jaarvergadering|Clusters|Convenantpartners|Mailinfo|Kinderbijslag|Downloads|Contact