WelkomBestuurVergaderdataJaarvergaderingClustersMailinfoKinderbijslagFoto'sArchiefContactMaritime Industry 2018
Meander
Limena
De Merwede
Gastgezinnen
Plaatsingsvoorwaarden
Clusters

Uitleg diagram

In het hieronder afgebeelde diagram hebben we geprobeerd uit te leggen hoe de overlegstructuur van het LOVT is opgebouwd.

Zoals u ziet zijn de instellingen die schippers-, kermis- en circuskinderen huisvesten ondergebracht in verschillende clusters: Meander, Limena, Vereniging Werkendam en de gastgezinnen. JUZT heeft geen opvang meer, en zal later uit het diagram verwijderd worden. 

Iedere instelling heeft haar eigen  oudercommissie of cliëntenraad (zie vakjes met stippellijntjes). Bij Meander hebben de OC’s een overkoepelende oudercommissie, het LOC.Welkom|Bestuur|Vergaderdata|Jaarvergadering|Clusters|Mailinfo|Kinderbijslag|Foto's|Archief|Contact|Maritime Industry 2018