Welkom

Beste bezoekers van onze website,

Welkom op de website van het Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking.

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden, die betrekking heeft op de leefwereld van kinderen van de trekkende beroepsbevolking in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Deze website kan u helpen, om eventuele vragen aangaande de keuze, waar uw kind(eren) naar toe zal (zullen) gaan tijdens de jaren van de leerplicht, te beantwoorden. Dit kan naar een instelling, leefgroep huis, gezinshuis of misschien naar een gastgezin zijn. Er is informatie verzameld om u een goed en actueel overzicht te geven.

Tevens kunt u op deze website zien wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen. Niet alleen bij het zoeken naar een geschikte plaats voor uw kind(eren), maar ook wanneer u eenmaal een plaats gevonden hebt. Alle mogelijke contacten binnen de leefwereld van de kinderen van de trekkende beroepsbevolking tijdens hun leerplichtige periode kunt u hier vinden.

We hebben een goed contact met onze convenantpartners, waar we informatie van ontvangen. Zo kunt u o.a. informatie vinden over het Censis Overleg orgaan, LOVK, Centrale vertrouwenspersoon Meander/Oudercontactfunctionaris, BSOS, SRS, KSCC, AMVV en BLN. Door goed contact te houden met de leden van de verschillende oudercommissies, willen wij ook informatie delen en ontvangen.

Door in gesprek te gaan met het ministerie, proberen we ons uiterste best te doen de subsidieregeling te garanderen. De huidige subsidieregeling loopt tot 31-12-2021.

Het is belangrijk, dat de kinderen een goede woonomgeving hebben, waar ze de rest van hun schoolperiode verblijven en die ook in redelijke lijn loopt met uw levensovertuiging.

Mocht u vinden, dat er informatie op deze website ontbreekt, of heeft u nog vragen, die via de website niet beantwoord zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag willen wij u bedanken voor uw bezoek aan onze website.

Met vriendelijke groet,

namens het LOVT-bestuur

Patricia Rutjes - Grinwis

 

 

 

WelkomBestuurVergaderdataJaarvergaderingClustersConvenantpartnersMailinfoKinderbijslagDownloadsContact